12 styczeń 2022

NOWY ROK - NOWE PRZYJĘCIA! ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS!

zdjęcie: NOWY ROK - NOWE PRZYJĘCIA! ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS! / fot. KPP Kolno
fot. KPP Kolno
Komendant Powiatowy Policji w Kolnie informuje, że trwa nabór kandydatów do służby w Policji na rok 2022. Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie.
REKLAMA

Ruszył dobór do służby w kolneńskiej jednostce Policji na rok 2022.

Służbę w Policji może pełnić (artykuł 25 ustęp 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji):

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 • mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy / tylko część A i B/,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopie innych niż wymienione dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

OSOBY ZAINTERESOWANE SŁUŻBĄ W POLICJI PROSZONE SĄ O DOSTARCZANIE KOMPLETU DOKUMENTÓW DO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOLNIE NA ADRES:

Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie

ulica Wojska Polskiego 29,

18-500 Kolno

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod nr telefonu: 47 718 22 18.

lub do

SEKCJI DOBORU I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO WYDZIAŁU KADR, SZKOLENIA I OBSŁUGI PRAWNEJ KWP W BIAŁYMSTOKU WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ/E-MAIL NA ADRES:

Sekcja Doboru i Doskonalenia Zawodowego

Wydziału Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

ulica Sienkiewicza 65

15-003 Białystok

Adres e-mail:

dobor.wkis.kwp@bk.policja.gov.pl

Terminy przyjęć do służby w Policji na 2022 rok dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku:

 
źródło: policja.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Kolno
7.5°C
wschód słońca: 06:44
zachód słońca: 17:55
Koronawirus
podlaskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Kolnie

kiedy
2022-10-23 17:00
miejsce
Sala K.O.K i S, Kolno, ul....
wstęp biletowany