Kolno - informacje


10.143
mieszkańców Kolna
4.937
mężczyzn
5.206
kobiet

1.314
w wieku przedprodukcyjnym

6.712
w wieku produkcyjnym

2.117
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

35
zawarto małżeństw

88
urodzeń

106
zgonów

-18
przyrost naturalny
miasto Kolno
dochody

59.561.604
wydatki

52.835.028
struktura wydatków Kolna

115.873
0,219%
Rolnictwo i łowiectwo

2.483.449
4,700%
Transport i łączność

4.338.424
8,211%
Administracja publiczna

7.937.797
15,024%
Gospodarka mieszkaniowa

266.427
0,504%
Działalność usługowa

80.964
0,153%
Informatyka

99.224
0,188%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

320.445
0,607%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

195.822
0,371%
Obsługa długu publicznego

13.649.276
25,834%
Oświata i wychowanie

272.217
0,515%
Ochrona zdrowia

2.210.575
4,184%
Pomoc społeczna

517.343
0,979%
Edukacyjna opieka wychowawcza

2.805.337
5,310%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.536.852
2,909%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.754.894
3,321%
Kultura fizyczna i sport

14.250.110
26,971%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-09-30 01:32
REKLAMA
pogoda Kolno
13.9°C
wschód słońca: 06:35
zachód słońca: 18:08
Koronawirus
podlaskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Kolnie

kiedy
2023-11-07 19:00
miejsce
Sala K.O.K i S, Kolno, ul....
wstęp biletowany